Yivsiz Av Tüfeği Satın Alma Belgesi Almak İçin Gerekli Evraklar;

1) İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne hitaben Yivsiz av tüfeği almak için yazılan dilekçe.

2) Nüfus cüzdan aslı ve 2 adet fotokopisi. (T.C. vatandaşlık numarası bulunma şartı aranmaktadır)

3 ) 4 adet fotoğraf.

4) Sabıka Kaydı. ( e-devlet şifresi ile internetten alınan sabıka kaydı geçerli sayılacaktır)

5) Yivsiz av tüfeği satın almasında sakınca olmadığına dair sağlık raporu, ( Sağlık ocağı - Aile Hekimliği - Tam teşekküllü devlet hastanesi)

6) Vergi Dairesinden borcu yoktur veya borcu 1000 TL altındadır yazısı

7) Vergi dairesine yatırılacak olan 5 senelik harç makbuzu. (Harç 31.50 TL'dir)

6) Yarım kapalı dosya.

Dilekçe Örneği için Tıklayınız.