Yeni Başvuru Yaparken Yazılması Gereken Dilekçe Örneği;

 

...... İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE

 

....... İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

..... / .......

 

                    

1 (BİR) adet yivsiz tüfek satın alacağımdan, adıma Yivsiz Tüfek Satın Alma Belgesi  ve Yivsiz Av Ruhsatnamesi tanzim edilmesini ve tüfek alabilmem için gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

                                                     

                                                                                                     Tarih

                                                                                                .....

 

 

Ad Soyad:

 

Adres         

  

Ruhsat Yenilerken Yazılması Gereken Dilekçe Örneği;


 

...... İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE

 

....... İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

..... / .......

 

                    

............ seri numaralı yivsiz av tüfeği ruhsatnamem .../.../... tarihinde geçerliliğini yitirmiştir. Yenilenmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

                                                     

                                                                                                     Tarih

                                                                                                .....

 

 

Ad Soyad:

 

Adres    

 

Tarihi Geçerli Ruhsat'a Yeni Bir Yivsiz Tüfek İşletmek İçin Yazılması Gereken Dilekçe Örneği;


 

...... İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE

 

....... İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

..... / .......

 

                    

............ seri numaralı ... / ... / ..... tarihli yivsiz av tüfeği ruhsatnamem üzerine 1 (Bir) adet yivsiz av tüfeği almam için gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

                                                     

                                                                                                     Tarih

                                                                                                .....

 

 

Ad Soyad:

 

Adres