Yivli Av Tüfeği Bulundurma Ruhsatı Almak İçin Gerekli Evraklar;


1) Talebine ilişkin İlçe Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe,

2) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

3) Nüfus cüzdan fotokopisi (nüfus cüzdanı aslı müracaat esnasında aranacak, diğer belgelerle birlikte karsılaştırma yapıldıktan sonra ilgiliye iade edilecektir. Nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası bulunmayanlardan vatandaşlık numarası istenecektir),

4 ) Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,

5) Silah ruhsatı istek formu,

6) Arşiv kayıtlarını içeren adli sicil belgesi,

7) Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,

8) İkametgah belgesi,(İkamet ettiği yerin karakolundan mühürlü ve karakol amiri imzalı)

9) Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi fotokopisi

10) Yarım Kapak Dosya 


Yivli Av Tüfeği Taşıma Ruhsatı Almak İçin Gerekli Evraklar;


1) Talebine ilişkin İlçe Emniyet Müdürlüğüne hitaben dilekçe,

2) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

3) Nüfus cüzdan fotokopisi (nüfus cüzdanı aslı müracaat esnasında aranacak, diğer belgelerle birlikte karsılaştırma yapıldıktan sonra ilgiliye iade edilecektir. Nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası bulunmayanlardan vatandaşlık numarası istenecektir),

4 ) Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,

5) Silah ruhsatı istek formu,

6) Arşiv kayıtlarını içeren adli sicil belgesi,

7) Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,

8) İkametgah belgesi, (İkamet ettiği yerin karakolundan mühürlü ve karakol amiri imzalı)

9) Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi fotokopisi

10) Yarım Kapak Dosya

11) Avlanma Kartı Fotokopisi veya Avcılık Sertifikası (Orman Bölge Müdürlüğünden)