2018 Yılı Silah Ruhsatı Harç Bedelleri;

Silah Ruhsatlarından 01.01.2018 tarihinden itibaren alınacak harç bedelleri yeniden düzenlenmiştir..

Yeni Harç Bedelleri:

a) Silah Taşıma Ruhsatları : 4.595,50 TL. 

b) Silah Bulundurma Ruhsatları : 1.470,90 TL

c) Yivli Av Tüfeği Ruhsatları : 4.595,50 TL.

d) Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatları : 35,70 TL. 

Silah Ruhsatı Ciro Bedelleri için Tıklayınız.